Privacy Policy

Disclaimer Algemeen Erfgoedlogies “de Hooge Stukken” cq haar rechtmatige eigenaren, (KvK064826869, hierna te noemen “de Hooge Stukken” verleent u hierbij toegang tot de website hoogestukken.eu en nodigt u uit kennis te nemen van haar aanbod. De Hooge Stukken behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte of bevestiging van gemaakte afspraken van de Hooge Stukken. Beperkte aansprakelijkheid De op de website aangeboden diensten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze diensten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van de Hooge Stukken. Auteursrechten Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze diensten liggen bij de Hooge Stukken. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de Hooge Stukken, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke diensten anders aangegeven is. Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van de website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal. Overig Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.